Inklusionspolitik

Vejle Kommunes børne-unge politik.

Mennesket er et socialt væsen, der udvikler sig i samspil med andre. Derfor skal alle børn og unge opleve at være i fællesskaber. Vi ser mangfoldighed som en styrke, og vi lærer børn og unge at anerkende og rumme forskellighed.
Vi vil:
• Skabe rammer for fællesskaber - for udvikling foregår i samspil.
• Skubbe til grænserne for fællesskabet - for vi vil inklusion.
• Give plads til at være sig selv- i fællesskabet.
• Lade børn og unge tage ansvar for hinanden - alle skal have en ven.


Sådan forstår vi inklusion i Vejle kommune.

• På børne- og unge området definerer vi inklusion som deltagelse i fællesskaber, som giver det enkelte barn/ unge værdi socialt, personligt og fagligt. Det er vores holdning at alle børn og unge har ret til at deltage i fællesskaber.

I Engum Børnehave .....................