Overgang fra børnehave til skole i Engum

I Engum Landsbyordning er skolen i samme bygning som børnehaven og derved er der mulighed for et samarbejde med skoledelen i hverdagen. Børnene ser skolebørnene i hverdagen og forbliver i bygningen ved overgangen til skole.

Overgang fra børnehave til skoledel i Landsbyordningen i Engum

I Landsbyordningen Engum arbejder vi i sagens natur tæt sammen. Børnene fra børnehaven deltager i alle aspekter af skolens hverdag hvor det giver mening og benytter sig af alle skolens faciliteter…..musik, madkundskab, sløjd, gymnastiksal etc.

Børnehaven og SFO har fælles morgenåbning i SFO’s lokaler. På alle skolefridage hvor SFO holder åben, er vi organiseret på tværs af SFO og børnehave. Hver tirsdag og torsdag eftermiddag, laver SFO og børnehave en form for fælles aktivitet med deltagelse af medarbejder fra hver afdeling.

Alle børnehavebørn deltager i:

  • Motionsdage
  • Fællesskabsdage
  • Morgensang 
  • Fælles fastelavn
  • Og meget andet.

Skolegruppens børn har derudover en dag om ugen hvor der holdes ”skoleklub” i SFO-lokalerne og børnene følger en skoleformiddag med frikvarter, brug af skolens toiletter så de gradvist vænnes til og bliver fortrolig med den hverdag der venter dem. Der er aftalt 2 byttedage hvor 0.klassse kommer tilbage i børnehaven og de kommende skolebørn er i skole sammen med de voksne der er omkring 0. klasse.