Velkommen til Engum vuggestue & børnehave

Engum vuggestue & børnehave er en hyggelig institution i landsbyen Engum. Vi er en del af Engum Landsbyordning, hvilket betyder, at i vi sammen med skolen, SFO og Engumhus er at betragte som et hus med børn i alderen 0-13 år.

Hvem er vi

Vi er en del af Landsbyordningen Engum. Det vil sige, at vi hænger sammen med Engum skole og SFO, der er desuden tilknyttet en specialafdeling Engumhus.
Vi er en organisation med en samlet ledelse, der består af skoleleder, ledende pædagog, afdelingsleder i specialafdeling og afdelingsleder i daginstitution.
Vi er beliggende i en mindre landsby i den nordlige del af Vejle. Vores forældrekreds er meget engageret og aktiv, så der er altid meget stor opbakning til vore arrangementer og vi får sjældent nej, hvis vi beder om hjælp. Skole og daginstitution er sammen med idrætsforeningen samlingspunktet i landsbyen.

Daginstitutionen består for øjeblikket af 3 børnehavegrupper og 2 vuggestuegrupper. Daginstitutionen er vokset til dobbelt størrelse i løbet af 4 år, da der er megen ny bosætning rundt om os.

Vi er beliggende på samme matrikel som skolen, og vi går alle ind ad den sammen dør, når vi møder om morgenen, det gør vort sted helt unikt, og vort motto er ”Jeg kender alle og alle kender mig.” Dette skaber stor tryghed i overgangen og er noget vi arbejder aktivt med blandt andet i form af Buddy ordningen mellem skole- og daginstitution, hvor børnene er venner på tværs af alder. Den moderne form for barndommens gade, hvor børnekultur overleveres fra barn til barn.
Vi kan benytte alle skolens faciliteter på lige fod med skolen. Det betyder blandt andet, at vi har skemalagt adgang til gymnastiksal, hjemkundskab, natur og teknik, sløjd, bibliotek, musik og formningslokale.

Legepladsen er fælles, og den er ikke hegnet ind. Børnene er gode til at blive i fællesskabet og lærer hurtigt, hvor de må gå til.

Vi har en lille skov, hvor vi har en lækker bålplads, som vi bruger alle sammen både store og små. Dette er også en medvirkende faktor til den følelse af fællesskabet, som vi så gerne vil udvikle og er en af vores værdier.

Daginstitutionens fysiske rammer er lidt trange, men det vejes op af hjerterum og selvfølgelig vores mulighed for det gode udeliv og som beskrevet, vores benyttelse af skolens rammer.
Vi har 2 vuggestue grupper som består af Blåbær & Multebær, grupperne er aldersblandede men samarbejder meget på tværs, for at skabe gode og lærerige aktiviteter for alle alderstrin.
Vi har 3 børnehavegrupper som består af Solbær, som er for de yngste børnehavebørn, altså de 3 årige, og 2 aldersblandede grupper Hindbær og Tyttebær som er for de 4-6 årige. For øjeblikket har vi også en pavillon, som på skift bruges af de grupper som hedder Hindbær og Tyttebær. Hindbær og Tyttebær arbejder meget på tværs for at fremme og tilgodese de sociale relationer. De ældste Hindbær og Tyttebær har skoleklub 2 gange om ugen, hvor de har førskoleaktiviteter.


Landsbyordningens fællesbestyrelse har udarbejdet sin egen kernefortælling:

Rejsen starter for enden af gangen.

Her træder man for første gang ind ad døren til det stærke fællesskab, der kendetegner Landsbyordningen Engum. De voksne snakker meget med hinanden og de tidligste venskaber begynder at spire – både for børnene og for deres mor og far. Man øver sig i at lege sammen og være gode ved hinanden, og der er mange færdigheder, der skal læres. Når skoletasken næsten passer på ryggen, selvtilliden vokser og nysgerrigheden presser på – så forlader man vuggestue og børnehave og går ind ad den næste dør. Her mødes man af en større verden. Der er stole man skal sidde stille på, der er lærere og pædagoger, som kræver ens opmærksomhed, og der er buddies fra de ældre klasser, som hjælper, når man ikke kan finde ud af det med hinanden. Nu er man i skole! I skolen er der flere regler og andre forventninger – selv mor og far skal lære lidt om, hvordan vi omgås og øver os i at tage ansvar for hinanden. Der kommer legeaftaler, spisegrupper og nye fællesskaber, som man kan indgå i. Og verden bliver ved med at blive større og større. Lærere og pædagoger stiller krav og udfordrer os til at vælge den svære vej, for det er her vi udvikler os og bliver dygtigere. For dem som har det lidt svært er der trygge rammer på Engumhus. Her er der en særlig omsorg, som åbner en sidedør ind til fællesskabet.


Når man er gået ind ad en ny dør mange gange og er nået til den sidste dør i modsatte ende af gangen, føles det som om, det har været en uendelig lang rejse. Nu er man de store, og skal lære de mindre børn det, man selv har lært om ordentlighed og ansvar. Uanset hvilken dør man er gået ind af, er man en nødvendig og uundværlig del af fællesskabet, hvor store og små kender hinanden. Fælles for hele rejsen er, at vi tager den i fællesskab – vi stoler på og er trygge ved hinanden, og vi løser konflikter på en ordentlig måde. Alle lærer noget undervejs og udnytter sit fulde potentiale – fagligt såvel som menneskeligt, så alle er godt rustet til deres videre rejse.

Bondegårdsbesøg
Bondegårdsbesøg