Politikker & retningslinjer

Her kan du se vuggestuen & børnehavens politikker og retningslinjer, som er målrettet institutionen. Ligeledes link til Landsbyordningen fællespolitikker

Daginstitutionens politikker & retningslinjer

 • Søvnpolitik

  Søvn er en vigtig del af en sund hverdag. God søvn er vigtig.
  Søvnfysiologisk er det korrekt at lade et barn sove til det vågner og ikke vække det. Derfor er det vores holdning at børn skal sove alt det de behøver. Hvis et barn sover om dagen, er det fordi barnet er træt.

  Det er forskelligt hvor aktive børn er i løbet af dagen; inden døre, i haven, på gulvet – fysisk og mentalt. Og sammenhæng mellem dette og hvor længe de trænger til at sove. Det er bevist af søvnforskere at god søvn avler god søvn. Et barn som er udhvilet ved at vågne selv fra middagsluren, finder også nemmere ro om aftenen. Middagsluren har således ingen indflydelse på nattesøvnen.

  Vi ønsker at lade børnene sove, når de er trætte uafhængigt, hvornår på dagen det måtte være.

  Under søvnen sker mange nødvendige processer:

  • Vækstudvikling.
  • Cellereparation.
  • Heling af betændelse.
  • Intellektet udvikles og opbygges.
  • Opbygning af væksthormon og immunsystem.

  Forskning viser at stresshormonerne hos børn der ikke sover nok om dagen forhøjes, så de kan have svært ved at sove om natten. Ligeledes kan for kort middagslur også øge de natlige opvågninger.
  Under søvn og ved uafbrudt søvn fremmes børns udvikling, trivsel og sundhed. Under søvn bearbejder og systematiserer hjernen det lærte og oplevede. Det sænker stressniveauet og styrker immunforsvaret. Udhvilede børn har overskud til deltagelse, udvikling og læring samen med andre børn og voksne.

  Derfor:

  • Vi lægger børnene til at sove, når vi vurderer at de er trætte.
  • Vi vækker ikke børnene af deres søvn.
  • Vi fører ikke regnskab over børnenes søvn, men fortæller, hvis barnets søvn har været atypisk til den ene eller anden side.

  Børnene sover ude i barnevogn til de er ca. 2-3 år, derefter kommer de ind og sover på madrasser sammen med børnehavebørnene.

  Særligt for børnehaven.

  Nogle børnehavebørn kan også have brug for en middagslur. Vi putter børnene efter frokost, vi sidder oftest ved dem indtil de sover. De børn der ikke er faldet i søvn efter ca. ½ time, tages op og de kommer ud og lege eller på egen stue.
  I de fleste tilfælde vågner børnene stille og roligt af sig selv efter 1-1½ time. Vi vækker ikke børn, da det kan afbryde søvncyklussen, give en for kort søvnperiode, som kan gøre barnet forvirret, pirrelig og gøre at resten af dagen bliver svær.

 • Solpolitik

  I sommerperioden, hvor solen står højt på himlen og UV indekset er mellem 3-6, søger vi skygge i sandkassen under solsejlet eller under de store trækroner og tilbyder aktiviteter i skyggen.

  Vi forventer, at I smører jeres børn ind om morgenen og vi gentager så processen, når børnene skal ud igen om eftermiddagen.

  Vi bruger Derma solbeskyttelse faktor 15, da de fleste af os vil få den rette beskyttelse med denne faktor.

  Derma Sollotion SPF15 er en meget vandfast solcreme, der effektivt beskytter dig mod solens UVA- og UVB-stråler.

  Alle Dermas solprodukter er certificeret i samarbejde med Astma-Allergi Danmark, AllergyCertified og Svanemærket. Derma Eco Babysollotion bærer derudover den økologiske Ecocert-certificering.

  Hvis jeres barn har brug for en anden creme, så medbring gerne den og aftal med personalet, at det er den der skal bruges.

  Den bedste beskyttelse mod solen er tøj og derfor vil vi gerne, at du sørger for:

  • Solhat
  • Tyndt og luftig tøj
 • Kostpolitik

  Der er ikke frokostordning i Engum børnehave og vuggestue, og børnene skal selv medbringe madpakke til frokost. Der er madordning, som bestyrelsen har besluttet, hvilket er formiddag- og eftermiddagssnack. 

  Princip for sund kost i Landsbyordningen i Engum.

  Formål:

  Fremme og vedligeholde sundhed som en naturlig del af hverdagen i Landsbyordningen i Engum. 

  Mål:

  I et gensidigt forpligtende fællesskab mellem børn, forældre og personalet at give børnene rammer, forståelse og handlefærdigheder til at opnå en sund livsstil.

  Der skal både i børnehaven, skolen og SFO sættes læringsmæssigt fokus på sund livsstil herunder kost og bevægelse.

  Undervisningen skal til en hver tid tage udgangspunkt i de fra sundhedsstyrelsens gældende anbefalinger if. til kost for de nævnte aldersgrupper…

  I Landsbyordningen skelner vi mellem hverdag og fest, hvor hverdagen er det sunde, men at der en vis frihed ved følgende særlige/festlige lejligheder.

  • Fødselsdag
  • Fest – eks. Sensommerfest, skolefest etc.
  • Jule arrangementer
  • Fastelavn
  • Sidste skoledag
  • Særlige mærkedage

  Forventning til forældrene:

  • At børnene hver dag har en sund madpakke med
  • At skolebørnene hver dag har mellemmåltider med, afhængig af hvor lang deres dag er. Dog som minimum formiddagsmad. I dagtilbud tilbydes et sundt mellemmåltid
  • At der laves aftaler for, hvad man har med til uddeling.
  • Børnene skal have egen drikkedunk med, dog vil der være mulighed for frisk vand i opstillede koldtvandsautomater.

  Spisemiljø og kultur:

  Børnene skal have mulighed for at sidde sammen med en voksen og indtage deres mad.

  Lokalet skal være frisk, dvs. udluftet og ryddet op.

  Der skal være roligt, evt. højtlæsning fra en bog hos de mindste.

  Børnene skal lære det sociale ved at spise sammen, og ikke være eksternt underholdt. Film under spisning kan vises ved særlige lejligheder.

  Børn med særlige ernæringsmæssige behov…

  Landsbyordningen, følger som nævnt sundhedsstyrelses anbefalinger i alle kostsammenhænge. Såfremt et barn har behov for særlige hensyn if. ernæring, tager Landsbyordningen gerne disse hensyn under forudsætning af, at der forligger en lægeerklæring.

 • Fødselsdage i institutionen

  Fødselsdage i børnehaven

  Fødselsdagen holdes som udgangspunkt i basisgruppen. Vi vil gerne komme på besøg i hjemmet, hvis det er praktisk muligt. Vi opfordrer til, at 3 års fødselsdagen afholdes i børnehaven, da børn i den alder ofte har svært ved at få en hel flok på besøg. Det er vores erfaring, at det er godt at se det lidt an og prøve det hos de andre.

  Hvis I vælger at holde fødselsdagen her hos os, så forgår det som reglen i formiddagssamlingen. I medbringer forplejningen, og det behøver ikke være noget fantastisk, det vigtigste er, at det bliver barnets dag og at barnet får lov til at del noget ud. I behøver ikke være tilstede, hvis det ikke er muligt. Hvis fødselsdagen afholdes i hjemmet, så er det selvfølgelig jer der bestemmer hvordan det foregår, så længe medarbejderne finder det forsvarligt. Det er vigtigt, at I aftaler tid og sted i god tid med pædagogen i gruppen og ligeledes, at I orienterer jer om der er børn med særlige behov ift. forplejning.

  Fødselsdag i vuggestuen.

  I vuggestuen kan fødselsdagen kun holdes her i huset, og på samme måde som i børnehaven, så foregår det som udgangspunkt til formiddagssamlingen, I vælger selv om I vil være tilstede.

  Når barnet har fødselsdag så foregår det som nævnt i basisgruppen, barnet er midtpunktet og vi synger fødselsdagssange og råber hurra. Vi sørger for en fælles gave fra daginstitutionen og de andre børn skal ikke medbringe gaver til fødselsdagsbarnet. Hvis børnene har lavet en tegning eller en perleplade eller noget andet hjemmeproduceret, må det gerne medbringes. Vi frabeder os at få slikposer eller lign. med tilbage til børnehaven, for det er i strid med kostpolitikken og kan give anledning til konflikter børnene i mellem, når nogle har og andre ikke. Hvis I holder fødselsdag hvor børnehaven ikke er involveret, så må uddeling af fødselsdagsinvitationer, ikke foregå i børnehave regi, da det giver anledning til konflikt og sorg, hvis man ikke er blandt de udvalgte